Değerli Meslektaşlarım,

Türk Hemşireler Derneği İstanbul Şubemiz, 15 Eylül 2007 tarihinde yapılan Genel Kurul toplantısı ile faaliyetine başlamıştır.

İstanbul ili içinde görev yapan ve üyelik koşullarını karşılayabilen tüm meslektaşlarımızı üye olmaya davet ediyoruz.

Dayanışma içinde güçlü birlikteliğimizin, mesleki sorunların üstesinden gelebilmenin tek yolu olduğunu unutmamanız dileği ile…

Sevgi ve saygılarımı sunarım.


Prof. Dr. Aytolan YILDIRIM
Türk Hemşireler Derneği İstanbul Şubesi Başkanı

THD İstanbul Şubesi Hemşirelik Haftası Sempozyumu 4 Mayıs 2019 tarihlerinde başarıyla gerçekleşti!

THD İstanbul Şubesi olarak, şubemiz adına bir ilki daha gerçekleştirmenin mutluluğunu yaşamaktayız. 4 Mayıs 2019 tarihlerinde gerçekleşen Hemşirelik Haftası Sempozyumumuz yüksek katılımcı sayısı ve verimli geçen bilimsel oturumları ile katılımcılara bilimsel bir şölen sunmasının yanı sıra; Öğrenci ve çalışan hemşirelerin bir araya gelme ve paylaşımlarda bulunma imkânı sağladı.

Sağlıklı toplum nitelikli hemşirelik teması altında yapılan sempozyumumuzda hemşireliğin güncel sorunları yanı sıra nitelikli hemşireliğin toplum sağlığına etkileri üzerinde duruldu. Sempozyum başkanı Sn. Prof. Dr. Aytolan YILDIRIM’ ın açılış konuşmalarında ülkemizde ve dünyada sağlıklı toplumun nitelikli hemşirelerle sağlanabileceği ve hemşirelikte niteliğin nicelikten daha önemli olduğuna vurgu yaptı.  Bununla birlikte “sempozyumun organizasyonu kısa sürede yapıldı ve çok büyük başarıya ulaştığımızı düşünmekteyim.” Diye ifade etti.

Örgütlenmenin geleceğinden eğitimin geleceğine birçok konunun ele alındığı sempozyuma öğrenciler ve hemşirelerin ilgisi büyük oldu. Sempozyuma farklı kurumlardan toplam 316 kişi katılım gösterdi. Katılım gösterenlerin 127’ öğrenci 189’ du Hemşire idi. Sempozyuma toplam 15 poster bildiri kabul edildi. Poster bildiri ödüllerinde birinciliği “YÖNETİCİ HEMŞİRELERİN İŞ ERTELEME NEDENLERİ, ETKİLERİ VE BAŞA ÇIKMA YÖNTEMLERİ” başlıklı çalışma ile Emel ŞENGÜL ve arkadaşları alırken ikinciliği “BİR ÜNİVERSİTE HASTANESİNDE ÇALIŞAN HEMŞİRELERİN TRİAJ BİLGİ DÜZEYLERİNİN BELİRLENMESİ” Başlıklı çalışmayla Sn. Nuray EMAN ve arkadaşları, üçüncülüğü ise DOĞUM SONU DÖNEMDEKİ ANNE BEBEK BAĞLANMASININ YAŞAM KALİTESİ VE ALDIĞI DESTEKLE İLİŞKİSİ” Başlıklı çalışma ile Fatma BİDER ve arkadaşları almaya hak kazandı. Bununla birlikte Perihan Velioğlu onur, hizmet ve teşvik ödülleri de sahiplerini buldu. Sn. Nuray EMAN hizmet ödülüne layık görülürken Sn. Prof. Dr. Ayşe YÜKSEL onur ödülüne layık görüldü.WhatsApp Image 2019-05-05 at 21.13.29 WhatsApp Image 2019-05-05 at 21.13.35 WhatsApp Image 2019-05-05 at 21.13.44 (1) WhatsApp Image 2019-05-05 at 21.13.44 WhatsApp Image 2019-05-05 at 21.13.45WhatsApp Image 2019-05-05 at 21.13.37

TÜRK HEMŞİRELER DERNEĞİ İSTANBUL ŞUBESİ HEMŞİRELİK HAFTASI SEMPOZYUMU DUYURUSU(2019)

Değerli meslektaşlarımız; Türk Hemşireler Derneği İstanbul Şubesi olarak 2019 yılında Hemşirelik Haftası Etkinliği kapsamında; bir günlük sempozyum programı düzenlenmektedir.  4 Mayıs 2019 tarihinde Şişli Nazım Hikmet Kültür Merkezinde gerçekleştirilecek olan sempozyumun teması ’Sağlıklı Toplum, Nitelikli Hemşirelik’’ olarak belirlenmiştir.

Bu tema başlığı adı altında sağlıklı toplumun oluşturulmasında hemşireliğin eğitim, araştırma, yönetim, hizmet, örgütlenme ve politik boyutta mevcut ve gelecekteki katkılarının tartışılması hedeflenmiştir. Düzenlenecek olan sempozyuma katılımlarınız hedeflerimizi daha güçlü kılacaktır.

Sempozyumda poster bildiri kabul edilecektir. Bildiriler, Bilimsel Kurul’da yer alan hakemler tarafından değerlendirilecek ve değerlendirme sonucunda ilk üçe giren poster bildirilerine ödül verilecektir. Sempozyum başvurusu aşağıdaki linkten yapılacak olup ilk başvuru tarihleri 5-15 Nisan 2019 tarihleri arasında olacaktır. Katılımcılara katılım belgesi verilecektir.

SEMPOZYUM BAŞKANI

Prof. Dr. Aytolan YILDIRIM

İletişim/Sekreterya

Satı BİRBUDAK: 0532 22512 79

Bircan KARA:0531 450 54 23

Mail adresi: istthdsempozyum@gmail.com

Kayıt Linki:  https://goo.gl/forms/xPCNFvM91Pn6XTwC3

 

Not: Katılım 300 kişi ile sınırlı tutulacaktır.

POSTER KURALLARI

Poster Hazırlama Kuralları

 1. Poster boyutu 50 cm x 70 cm olmalıdır.
 2. Kâğıdın üst, alt, sol ve sağ kenarından 2,5 cm boşluk bırakılmalıdır.
 3. Posterin, sağ ve sol üst köşesine poster sunanın, kurum/kuruluş/üniversitesinin adı ve logosu konulması tavsiye edilmektedir.
 4. Poster Adı 48 punto Arial Karakterinde ve koyu (bold) olarak yazılacaktır
 5. Yazar Ad(lar)ı 36 punto Arial Karakterinde olmalı ve koyu (bold) yazılmalıdır.
 6. Yazar adres(ler)i 36 punto Arial Karakterinde yazılmalıdır.
 7. Metin iki sütun sütun halinde verilecektir
 8. Metin başlıkları 24 punto Arial Karakterinde ve koyu (bold) olarak yazılacaktır.
 9. Metin 24 punto Arial Karakterinde yazılacaktır.
 10. Posterler giriş ve 3 bölümü geçmeyecek şekilde oluşmalı,
 11. Kaynakça en sonda 18 punto Arial Karakterinde yazılmalı,
 12. Poster hazırlamada renk sınırlaması olmayıp, görselliği arttırıcı renkli şekil ve fotoğrafların kullanılmasına ağırlık verilmelidir. Şekillerde karakterlerin kolaylıkla okunabilmeleri için uygun boyutta karakterler kullanılmalı ve tüm şekillerde aynı karakterler tercih edilmelidir. Şekiller, uzaktan kolay görülebilecek boyutlarda verilmelidir.
 13. Bildiri özetleri sempozyum mail adresine word dosyası halinde atılacaktır.

Atıflar ve kaynakça:

 • Bildiride atıflar metin içinde yapılmalı ve parantez içinde rakamlar verilmelidir. Kaynakçada bu rakam sırasına göre düzenlenmelidir. Atıf programı kullananlar, programlarında yazı stilini tercih etmelidirler. Kaynakçada internet adresleri tercih edilmemelidir. Bir bildiride en fazla %20 oranında internet adresi kabul edilecektir. Yazar adı ve eser adı olmayan internet adreslerinden gösterilecek kaynaklar ile açık ansiklopedi, bloglar ve forumlar gibi sürekli değişme ihtimali olan yerlerden gösterilecek kaynaklar kabul edilmeyecektir. Türkiye İstatistik Kurumu gibi kurumların kaynak gösterilmesi durumunda haber bültenlerinin adı ve numarası verilmelidir. Resmî Gazetede yayınlanan mevzuat için kurumların internet adresi değil Resmi Gazetenin tarih ve sayısı verilmelidir. Dünya Bankası, Dünya Sağlık Örgütü gibi kuruluşların, öncelikle kitapları tercih edilmelidir. En az beş en fazla on kaynak gösterilecektir.

Kaynakça örneği kitap: Birol, L., Hemşirelik Süreci, Hemşirelik Bakımında Sistematik Yaklaşım. 3. Baskı. Eti Matbaacılık Yayıncılık Ltd. Şti., İzmir, 1997

Kaynakça örneği internet :Sabır M. SADEFE kongreleri üzerine bir çalışma. 01.01.2018. . www.sadefe.org

SEMPOZYUM PROGRAMI (4 MAYIS 2019 CUMARTESİ )

09.30-10.00 Kayıt
10.00-10.30 Açılış Konuşmaları
Prof. Dr. Aytolan YILDIRIM
THD İstanbul Şube Başkanı
Prof. Dr. Kemal MEMİŞOĞLU
İstanbul İl Sağlık Müdürü

10.30-11.30 1. OTURUM
Oturum Başkanları:
Prof. Dr. Sevgi OKTAY
THD İstanbul Şubesi Yönetim2.Başkanı
FNHF Mezunlar Derneği Başkanı
Doç. Dr. Emine TÜRKMEN SANERC Md.
Konuşmacılar:
“Hemşirelik Eğitiminin Mevcut Durumu ve Geleceği”
Prof. Dr. Hülya KAYA
İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa-FNHF Hemşirelikte Eğitim Anabilim Dalı

“Hemşirelik Araştırmalarının Mevcut Durumu ve Geleceği”
Prof. Dr. Nursen NAHCIVAN
Halk Sağlığı Hemşireliği Öğretim Üyesi

“Hemşirelik Yönetiminin Mevcut Durumu ve Geleceği”
Prof. Dr. Ülkü BAYKAL
İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa-FNHF Hemşirelikte Yönetim Anabilim Dalı/Yönetici Hemşireler Derneği Başkanı

11.30-12.00 Tartışma

12.00-13.00 Yemek Arası

13.00-14.00 II. OTURUM
Oturum Başkanları:
Prof. Dr. Merdiye ŞENDİR
Sağlık Bilimleri Üniversitesi, Hemşirelik Fakültesi Dekanı
Prof. Dr. Nefise BAHÇECİK
İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi SBF Hemşirelik Bölümü
Konuşmacılar:
“Hemşirelik Hizmetlerinin Mevcut Durumu ve Geleceği”
Uzm. Hem. Şehriban SERBEST Acıbadem Sağlık Grubu Hemşirelik Hizmetleri Eğitim Koordinatörü

“Hemşirelikte Örgütlenmenin Mevcut Durumu ve Geleceği”
Dr. Öğr. Üyesi Betül SÖNMEZ
İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa-FNHF Hemşirelikte Yönetim Anabilim Dalı

“Hemşirelikte Politik Katılım: Mevcut Durum ve Geleceği”
Prof. Dr. Aytolan YILDIRIM
THD İstanbul Şube Başkanı
İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa-FNHF Hemşirelikte Yönetim Anabilim Dalı

14.00-14.30 Tartışma

14.30-15.00 Prof. Dr. Perihan VELİOĞLU Hemşirelik Fonu Onur, Hizmet, Teşvik Ödülleri ve Poster Ödüllerinin Takdimi

15.00-15.30 Sempozyum Rapor Sunumu
Dr. Öğr. Üyesi Leman KUTLU
THD İstanbul Şubesi YK Üyesi
Haliç Üniversitesi Sağlık Bilimleri Yüksekokulu

Ayrıntılı programa ulaşabilmek için tıklayınız Hemşirelik Haftası Programı-2019_

12 Mayıs 2018 Hemşirelik Haftası- Sağlık Hakkı ve Mesleki Sorumluluklar Konferansı

THD İstanbul Şubesi olarak, İstanbul Üniversitesi Florence Nightingale Hemşirelik Fakültesi ve İstanbul Üniversitesi Florence Nightingale Hemşirelik Yüksek Okulu ve Fakültesi Mezunlar Derneği ile işbirliği içinde gerçekleştirdiğimiz 12 Mayıs 2018 Hemşirelik Haftası Programımıza katkı veren kurum yöneticilerine, katılan değerli hocalarımıza ve meslektaşlarımıza teşekkür ederiz. “Sağlık Hakkı ve Mesleki Sorumluluklar” başlıklı etkileyici ve çok değerli konferansı veren Prof. Dr. Kayıhan Pala’ya katkıları için teşekkür ederiz. Programımıza katılan duayen hocalarımız Emel Berkay, Doç. Dr. Şehvar Çağlayan ve Prof. Dr. Gülten Uyer hocalarımıza da bizlerle birlikte oldukları için ayrıca teşekkür ederiz.

 

 

Sağlık Hakkı ve Mesleki Sorumluluklar

Değerli meslektaşlarımız,

Türk Hemşireler Derneği İstanbul Şubesi olarak, 12 Mayıs 2018 tarihinde, aşağıda isimleri belirtilen kurum ve kuruluşlar ile düzenlediğimiz “Sağlık Hakkı ve Mesleki Sorumluluklar” başlıklı ortak etkinliğimize sizleri davet ediyor ve katılımınızı bekliyoruz. Program için tıklayınız.

Düzenleyen Kurum ve Kuruluşlar

Türk Hemşireler Derneği İstanbul Şubesi

İstanbul Üniversitesi Florence Nightingale Hemşirelik Fakültesi

Florence Nightingale Hemşirelik Fakültesi ve Yüksekokulu Mezunlar Derneği

 

Katılan Kurum ve Kuruluşlar

Arel Üniversitesi Sağlık Bilimleri Yüksekokulu Hemşirelik Bölümü

Bilgi Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik Bölümü

Biruni Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik Bölümü

Bezmialem Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik Bölümü

Cerrahpaşa Hemşireler Derneği

Çocuk Hemşireleri Derneği

Evde Bakım Derneği

Haliç Üniversitesi Hemşirelik Yüksekokulu

İstanbul Üniversitesi Hastaneler Genel Direktörlüğü

Maltepe Üniversitesi Hemşirelik Yüksekokulu

Yeditepe Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik Bölümü

Yönetici Hemşireler Derneği

 

Acı Kaybımız: Prof. Dr. Aysel BADIR’ı kaybettik.

aysel

 

Koç Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Aysel BADIR’ı kaybettik.

Kendisine Allah’tan rahmet; ailesine, öğrencilerine ve meslektaşlarımıza başsağlığı dileriz.

Prof. Dr. Aytolan YILDIRIM

THD İstanbul Şube Başkanı