Duyurular

Üniversite Hastaneleri Hemşireleri Platformu-1
08.30 – 09.00 Kayıt

09.00 – 10.30 Açılış Konuşması ve Üniversite Hastanelerinde Hemşirelik

Hizmetlerine Genel Bakış

Prof. Dr. Aytolan Yıldırım

İÜ Hastaneleri Hemşirelik Hizmetleri Direktörü

İÜ Hemşirelik Fakültesi Hemşirelikte Yönetim AD Başkanı

Türk Hemşireler Derneği İstanbul Şubesi Başkanı

 

10.30 – 11.00 KAHVE ARASI

11.00 – 13.00 Çalışma Gruplarının Swot analizi

 

I. Grup: Hemşire İnsan Gücü Planlama

II. Grup: Hemşirelik Hizmetleri Uygulamaları

III. Grup: Sağlık ve Hemşirelik Mevzuatı

IV. Grup: Mesleki Örgütlenme

 

13.00 – 14.00 ÖĞLE YEMEĞİ

14.00 – 16.00 Çalışma Grupları Rapor Sunumları

 

14.00 – 14.30 I. Grup: Hemşire İnsan Gücü Planlama

14.30 – 15.00 II. Grup: Hemşirelik Hizmetleri Uygulamaları

15.00 – 15.30 III. Grup: Sağlık ve Hemşirelik Mevzuatı

15.30 – 16.00 IV. Grup: Mesleki Örgütlenme

 

16.00 – 16.30 KAHVE ARASI

16.30 – 17.00 Genel Değerlendirme ve Rapor

 

Prof. Dr. Aytolan Yıldırım

İÜ Hastaneleri Hemşirelik Hizmetleri Direktörü

İÜ Hemşirelik Fakültesi Hemşirelikte Yönetim AD Başkanı

Türk Hemşireler Derneği İstanbul Şubesi Başkanı