08-09 Nisan 2020, Yaşar Kemal Kültür Merkezi, Sarıyer, İSTANBUL

Değerli meslektaşlarım,

Her yaş grubunda bireyin yaşamında bir şekilde yüz yüze geldiği, spordan siyasete, aileden okula ve işyerinden çevreye uzanan ve çeşitli boyutları ile toplumun tüm katmanlarını etkileyen şiddet, günümüzde toplumun huzurunu tehdit eden önemli bir halk sağlığı sorunu olarak kabul edilmektedir. Çağımızın en büyük toplumsal sorunlarından biri olan şiddetin öğrenilebilir olma özelliği, gelecek nesillerin şiddetten uzak bir şekilde yetişmesi için, başta aile içinde olmak üzere toplumsal önlemler almayı gerektirmektedir. Sözel şiddetle başlayarak, ihmal ve istismarla desteklenen ve fiziksel şiddete uzanan saldırganlık /şiddetin biyoloji, psikoloji, sosyoloji gibi farklı disiplinlerin çalışma alanına girmesi, şiddet davranışının çok boyutlu ve karmaşık bir özelliğe sahip olduğunu göstermektedir.

Birey aile ve toplumun sağlığını geliştirme, koruma ve hastalıkların iyileştirilmesinde temel insan gücü olan hemşireler, aynı zamanda sağlık sektöründe en önemli sayısal gücü oluşturmaktadır. Diğer sağlık çalışanlardan avantajlı konumları ile sağlık ve hastalık yanı sıra şiddet/ saldırganlık gibi toplum temelli sorunların çözümünde hemşirelerden daha etkin bir şekilde yararlanılacağı açıktır. Genellikle toplumun en sık ulaştığı, topluma en yakın çalışan, kırılgan ve dışlanmış bireylere ulaşmada kilit rolde kabul edilen hemşireler bu özellikleri ile şiddet davranışlarını tanılama, önleme ve şiddetin etkilerini iyileştirme süreçlerinde önemli katkı sağlayabilirler. Bireylerin yaşam kalitesinden, yaşama hakkını ellerinden almaya   uzanan düzeyde şiddet, sağlık hakkının savunucusu olan hemşirelerin her zaman gündeminde ve önemli sorumluluk alanlarından biridir.

 “Hemşirelerin Öncülüğünde Şiddetsiz Toplum” teması ile gerçekleştireceğimiz bu Kongrede amacımız, toplumsal şiddeti psikolojik, sosyal, hukuksal ve mesleki boyutta tüm yönleri ile ele alarak, her bir meslek üyesinde, bu konunun önemi ve rolleri konusunda farkındalık yaratmak ve daha gerçekçi strateji ve eylem planları ile şiddeti önlemeye ilişkin katkılarını ortaya koymaktır.  Bu düşünceden yola çıkarak Kongrenin birinci gününde şiddeti bilimsel yönü ile çözümleyen nörobiyolojik ve psikolojik nedenleri, şiddetin boyutları ve toplumsal şiddette hemşirelerin sorumlulukları, konunun uzmanları ile ayrıntılı bir şekilde ele alınacak ve katılımcıların katkılarına yer verilecektir. Kongrenin ikinci günü düzenlenecek çalıştayda “Şiddetsiz Toplum İçin Hemşirelerin Eylem Planı” ele alınacak ve aynı gün yapılacak iki kurs programı ile meslek üyelerimizin önemli ölçüde yararlanacağını düşündüğümüz, “Şiddetsiz İletişim” konusunda daha ayrıntılı bilgilendirme sağlanacaktır. Kongremizde ayrıca şiddetle ilgili yapılan bilimsel çalışmalara sözel ve poster bildiriler olarak yer verilecek ve bu alanda başarılı görülen üç çalışma ödüllendirilecektir.

Çağımızın en önemli toplumsal sorunlarından biri olan ve tüm bireyleri kapsamına alan şiddet konusuna meslektaşlarımızın gerekli ilgiyi gösterecekleri ve şiddetsiz toplum için öncülük rollerini gönüllü olarak yerine getirecekleri inancı ile katkılarınızın çok değerli olacağını hatırlatarak sizleri Türk Hemşireler Derneği İstanbul Şubesi olarak düzenlediğimiz kongremize katılmaya davet ediyoruz.

Kongre hakkında detaylı bilgiye kongre.thdistanbul.org adresinden ulaşabilirsiniz.

Saygılarımızla.

Prof. Dr. Aytolan Yıldırım

Kongre Başkanı