Ebe Ayşegül Terzi’nin İstanbul’da bir toplu taşıma aracında maruz kaldığı travmatik olay, T.C. hemşireleri olarak bizleri son derece üzmüştür. Kamu yöneticilerinin, topluluk liderlerinin  “kadınların yaşam tarzlarına yönelik yorumlarında” ortak yaşamı zorlaştıracak beyanlardan kaçınmalarını; laik, demokratik  hukuk devletinin gereklerini yerine getirmelerini diliyoruz.

 

Kendisinin şahsında T.C. kadınlarına ve ailelerine destek vermek üzere Hukukçular, Hemşire Dernekleri, Sağlık Meslekleri  ve Kadın Kuruluşları hep birlikte olayın müdahili olup bunu unutturmamayı ve benzer olayların önlenmesini MESELEMİZ SAYACAĞIMIZI tüm kamuoyuna duyururuz.

 

Türk Hemşireler Derneği İstanbul Şubesi

Evde Bakım Derneği

Kadın Sağlığı Hemşireliği Derneği

Florence Nightingale Hemşirelik Fakültesi ve Yüksekokulu Mezunları Derneği

İstanbul Tabip Odası Kadın Hekimlik Komisyonu 

Nöroşirürji Hemşireleri Derneği

Ortopedi ve Travmatoloji Hemşireleri Derneği

Psikiyatri Hemşireleri Derneği

Türk Yoğun Bakım Hemşireleri Derneği