Değerli meslektaşlarımız,

Uluslararası Hemşireler Birliği (ICN), 2017 yılı Dünya Hemşireler Günü temasını Sürdürülebilir Kalkınma Hedeflerine Ulaşmada Hemşirelerin Rolü olarak belirlemiştir. ICN, bu yıl  hemşireliğin genel nüfus ve sürdürülebilir kalkınma hedefleri açısından bireysel ve örgütsel düzeyde katkıda bulunmasını ve bu hedeflere ulaşmak için mevcut çabaları belirlemeyi ve takdir etmeyi amaçlamaktadır. Yine her temada olduğu gibi hemşireler ile politika yapıcılar arasındaki ilişkiyi geliştirmek ve hemşirelik insan gücünün önemini ortaya koymayı amaçlamaktadır.

2015 yılında Birleşmiş Milletler Sürdürülebilir Kalkınma Zirvesi’nde 2030 Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri olarak 17 hedef belirlenmiş ve 191 ülke tarafından onaylanmıştır. ICN, bu 17 hedef arasında özellikle 3. hedefte sağlıklı yaşam ve sağlığın geliştirilmesinde hemşirelerin rolünün önemli olduğunu belirtmektedir. Bununla birlikte, hemşireliğin bakım sonuçlarını etkileyen eğitim ve yoksulluk gibi diğer hedefler için de hemşirelerin rolünün önemine dikkat çekmektedir. Sağlığın sosyal belirleyicileri olarak da ifade edilen bu alanlar, bireyin doğduğu, büyüdüğü, çalıştığı ve yaşadığı alanlarda sağlığını ve günlük yaşamını etkileyen durumlardır. Hemşireler, bireyin ve toplumun sağlığını geliştirirken onu etkileyen koşulların da farkındadır.

Hedef 1. Yoksulluğa Son

Hedef 2. Açlığa Son

Hedef 3. Sağlıklı Bireyler

Hedef 4. Nitelikli Eğitim

Hedef 5. Toplumsal Cinsiyet Eşitliği

Hedef 6. Temiz Su ve Sıhhi Koşullar

Hedef 7. Erişebilir ve Temiz enerji

Hedef 8. İnsana Yakışır İş ve Ekonomik Büyüme

Hedef 9.  Sanayi, Yenileşim ve Altyapı

Hedef 10. Eşitsizliklerin Azaltılması

Hedef 11. Sürdürülebilir Şehir ve Yaşam Alanları

Hedef 12. Sorumlu Tüketim ve Üretim

Hedef 13. İklim Eylemi

Hedef 14. Sudaki Yaşam

Hedef 15. Karasal Yaşam

Hedef 16. Barış ve Adalet

Hedef 17. Hedefler İçin Ortaklıklar

ICN, hemşirelik ile ilişkili olan hedeflere ulaşmada hemşirelerin bireysel, meslek örgütleri aracılığıyla ve multi-disipliner sağlık ekibi üyesi olarak rol alınması gerektiğini belirtmektedir.

Türk Hemşireler Derneği İstanbul Şubesi olarak aşağıda isimleri belirtilen kurum ve kuruluşlar ile düzenlediğimiz ortak etkinliğimizde bu tema doğrultusunda ülkemizdeki durum değerlendirilecektir. Tüm meslektaşlarımızı  12 Mayıs 2017 Cuma günü birlikte olmaya davet ediyoruz. Katılım ücretsizdir. Program için tıklayınız.

Düzenleyen Kurum ve Kuruluşlar

Türk Hemşireler Derneği İstanbul Şubesi

İstanbul Üniversitesi Florence Nightingale Hemşirelik Fakültesi

İstanbul Üniversitesi Hastaneler Genel Direktörlüğü

Bilgi Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi

Haliç Üniversitesi Hemşirelik Yüksekokulu

Marmara Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi

Medipol Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi

Üsküdar Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi

Yeditepe Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi

Çapa Hemşireleri Geliştirme ve Dayanışma Derneği

Çocuk Hemşireleri Derneği

Florence Nightingale Hemşirelik Fakültesi ve HYO Mezunlar Derneği

Türk Yoğun Bakım Hemşireliği Derneği

Yönetici Hemşireler Derneği

Kaynak: International  Council of Nurses (ICN)(2017). Nurses: A voice to lead – Achieving the Sustainable Development Goals. http://www.icn.ch/publications/2017-nursing-a-voice-to-lead-achieving-the-sustainable-development-goals/