T.H.D. Tüzüğü

TÜRK HEMŞİRELER DERNEĞİ TÜZÜĞÜ :

DERNEGIN ADI :
Madde – 1.
Türk Hemsireler Dernegi

DERNEGIN MERKEZI :
Madde – 2.
Dernegin Genel Merkezi Ankara’dadir. Dernegin Genel Merkez Adresi
Yüksel Caddesi Huzur Apartmani No: 35 / 2 Yenisehir / ANKARA

DERNEGIN AMACI:
Madde-3:

Yasamin temel amacinin üretmek oldugu ve bu nedenle üretmeye el verecek optimal düzeyde bir fiziksel, ruhsal, ve sosyal alt yapinin gerekli oldugu temel ilkesini benimseyen ve bu ilkeden hareketle sagligin korunmasi ve gelistirilmesi ve hastalanan bireyin sagligina kavusturulmasi için hizmet verilen tüm ortamlarda hemsirelik bakimi verilmesini saglayan bir meslek grubunun kamu yararina bir kurulusu olan Türk Hemsireler Dernegi’nin amaci;

Hemsirelik mesleginin toplum yararina üst düzeyde nitelikli ve güvenilir hizmet verecek özerk bir saglik meslegi olmasi için çalismaktir.

DERNEGIN ÇALISMA KONULARI VE ÇALISMA BIÇIMLERI ILE FAALIYET ALANLARI.
Madde-4:

a)Birey, aile, gruplar ve toplumun hakkaniyet ilkeleri dogrultusunda, ihtiyaci oldugu zamanda ihtiyaci oldugu kadar nitelikli hemsirelik hizmeti almasini saglamaya yönelik çalismalarda bulunmak, yapilan çalismalara katilmak.

b) Hemsirelik hizmetlerinin öncelikli olarak sagligin gelistirilmesi ve hastaliklarin önlenmesine yönelik bir sistem içerisinde yürütülmesi için çalismak.

c) Hemsirelik hizmetlerinin hemsireler arasinda ortak bir dil ile yürütülen, görünür, dolayisi ile ölçülebilir ve degerlendirilebilir bir hizmet oldugunu ortaya koymaya yönelik çalismalarda bulunmak ve çalisma sonuçlarini sürekli izleyerek gelistirmek.

d) Hemsirelerin hem bir birey hem de bir meslek mensubu olarak içinde yer aldigi saglik sistemini yönlendiren politikalari izlemek, gerektiginde ilgili karar mekanizmalarinda politika olusturulmasina ve belirlenen politikanin izlenmesine katki vermek ve yine gerektigi zaman ve yerde görüslerini açiklamak.

e) Bir sektör olarak farkli mesleklerden olusan saglik alaninda hemsirelikle ilgili diger dernekler, sivil toplum kuruluslari, sendika veya vakiflarla ortak bir amaci gerçeklestirmek üzere olusturulan platformlarda yer almak, ortak bildirilere katilmak.

f) Hemsirelik bakiminin verildigi her ortamda bakimin, ortamin özelliklerinden kaynaklanan bir özle verilecek sekilde yönetilmesi için çalismak. Bu baglamda, mevzuat degisikligi gerekiyorsa buna yönelik çalismalar yapmak ve yapilan çalismalara katilmak.

g) Elestirel düsünce ve arastirmalar yoluyla temel hemsirelik egitimi ile uygulamalarinin gelistirilmesi ve meslektaslarinin mesleki kariyerlerinde ilerlemeleri için çalismak, bu dogrultuda yapilan çalismalari desteklemek, gerektiginde katilmak.

h) Hemsirelikle ilgi çalismalar yapan uluslar arasi kuruluslarla is birligini gelistirmek.

I) Üyeleriyle düsünce ve eylem birligi içinde olmanin kosullarini saglamak.

i) Meslegin onurunu korumak.

k) Mesleki uygulamayi yönlendirecek meslek ahlaki kurallarini evrensel ahlak degerlerini de dikkate alarak olusturmak ve sürekli gelistirmek.

l) Kisi ya da kuruluslar tarafindan meslegi deger kaybina ugratabilecek sözlü ya da yazili beyanlar karsisinda girisimde bulunmak.

m)Üyeleri için kredilendirilmis sertifika programlarini ilgili kuruluslarla is birligi içinde düzenlemek.

n) Hemsirelik mesleginin toplum sagligina getirecegi katkilari toplumla is birligi içerisinde tartismak.

o) Dernegin amaçlari ile baglantili, kongre, konferans, seminer, sempozyum gibi toplantilar düzenlemek.

ö) Istenen görevleri tüzügüne aykiri olmadikça yerine getirmek. Dernegin amaci ve çalisma konulari ile ilgili gerektiginde her türlü hukuksal girisimde bulunmak.

ÜYELIK :
Madde – 5 : Dernek asil üyeligi için asagidaki sartlar aranir:
A)Genel Sartlar : Fiil ehliyetine sahip bulunan her gerçek kisi dernege üye olabilir. Yabancilarin üyelige kabul edilebilmeleri için Türkiye’de yerlesme hakkina sahip olmalari gerekir.
B)Özel Sartlar:
-Saglik Okullari’ndan hemsire yardimcisi olarak mezun olmak,
-Saglik Meslek Liselerinin Hemsirelik ve hemsirelige es deger Saglik Memurlugu Programi mezunu olmak,
-Saglik Meslek Lisesi “Ebelik-Hemsirelik” karma programi mezunu olmak,
-Saglik Hizmetleri Meslek Yüksekokullari Hemsirelik programi mezunu olmak,
-Saglik Yüksekokullarinin Hemsirelik ve hemsirelige es deger Saglik Memurlugu Programi mezunu olmak,
-Hemsirelik Yüksekokulu mezunu olmak,
-Saglik Bilimleri Fakültesi Hemsirelik Programi mezunu olmak.

DERNEGIN ÜYELERI :
Madde – 6 :
Dernegin 3 ayri üyesi vardir.
A)Genel Merkez Üyesi
B)Sube Üyesi
C)Onursal Üye

A)Genel Merkez Üyesi : Dernek tüzügünün ilgili hükümleri uyarinca Genel Merkez Yönetim Kurulu’ nca üyelige kabul edilen gerçek kisilerdir.

B)Sube Üyesi : Tüzük uyarinca, Sube Yönetim Kurulu’ nca üyelige kabul edilen gerçek kisilerdir.

C)Onursal Üye : Dernege olaganüstü para, mal, emek veren veya düsünce ve çalismalari ile büyük yararlar saglayanlardan Genel Merkez Yönetim Kurulu karari ile onursal üye olarak kabul edilen gerçek kisilerdir. Onursal üyeler isterlerse aidat verebilirler, Genel Kurula katilabilirler, ancak oy kullanamaz ve kurullara seçilemezler.

ÜYELERIN HAK VE ÖDEVLERI :
Madde – 7 :A)ESITLIK ILKESI : Dernek üyeleri esit haklara sahiptirler. Dernek üyeleri arasinda, dil, irk, renk, cinsiyet, din ve mezhep, aile zümre ve sinif farki gözetmeksizin; esitligi bozan veya bazi üyelere bu sebeplerle ayricalik taniyan uygulamalar yapamaz. Her üyenin dernegin faaliyetlerine ve yönetimine katilma hakki vardir. Dernekten çikan ve çikarilan üye dernek mal varliginda hak iddia edemez.

B)ÜYELERIN YÜKÜMLÜLÜKLERI: Her üye; dernek düzenine uymak, dernege sadakat göstermek, dernek amaçlarina uygun davranmak, dernegin yükselmesi için çalismak, dernek amaçlarinin gerçeklesmesini güçlestirici ve engelleyici davranislardan kaçinmak, Genel Kurul toplantilarina katilmak, Yönetim Kurulu Karari ile kendisine verilen ve kanunlara aykiri olmayan görevleri yapmak ve dernegin aleyhinde çalismamakla yükümlüdürler. Dernekten çikan veya çikarilan her üye üyelikte bulundugu sürenin aidat ödentisini vermekle ve kendine dernek yönetimince verilen üyelik kartini en fazla 30 gün içinde dernek yönetimine iade etmekle yükümlüdür. Onursal üyeler aidat ödentisi vermekle yükümlü degildir.

ÜYELIGIN SONA ERMESI :
Madde – 8 : a)Her üye istifasini yazili olarak bildirmek kaydi ile üyelikten ayrilabilir. Istifa, Genel Merkezde Genel Merkez Yönetim Kurulu karari ile Subelerde Sube Yönetim Kurulu Karari ile kesinlesir,
b)Üst üste iki yila ait taahhüt ettigi aidatlarini ödemeyen üyelerin üyelikleri kendiliginden sona erer,
c)Dernekler kanununa, dernegin tüzük ve amaçlarina; üyelerin yükümlülükleri maddesine aykiri tutum ve davranislarda bulunanlardan Genel Merkez Üyesi olanlar Genel Merkez Yönetim Kurulu’ nun, Sube Üyesi olanlar Sube Yönetim Kurulu’ nun karari ile üyelikten çikarilirlar. Üyelikten çikarma karari üyeye yazili olarak bildirilir. Çikarilan üye kendisine bildirilen karar karsi bildirim tarihinden baslamak üzere 15 gün içerisinde dernek yönetim kurulu araciligi ile genel kurula itiraz edebilir. Itiraz, ilk genel kurul toplantisinda görüsülür ve karara baglanir. Itirazin karar baglanmasina kadar üyenin hak ve yükümlülükleri devam eder. Üyenin süresinde itiraz etmemesi, ya da itirazin genel kurul tarafindan red edilmesi durumunda dernek yönetim kurulu tarafindan üyenin kaydi silinir. Çikarilan üyenin bu karara karsi yargi yoluna basvurma hakki saklidir.
d)Üyeler aidatlarinin her yil kesintisiz olarak ödemekle yükümlüdürler. Yil atlayarak ödenen aidatlar bir yil öncesine mahsup edilir.

AIDAT :
Madde – 9 :
Her üye dernege yillik 30,00 YTL aidat ödemekle yükümlüdür. Aidat miktarinin tamaminin Haziran ayinin sonuna kadar bir defada ödenmesi zorunludur. Gerektiginde Genel Kurul, yillik aidatlari arttirabilir ya da azaltabilir. Üyelikleri devam etse bile Genel Kurul toplantilarindan otuz gün öncesine kadar o yila ait aidatlarini ödemeyenler oy kullanamazlar, seçme ve seçilme haklarini kaybederler.

DERNEGIN ORGANLARI :
Madde – 10 :

A)GENEL MERKEZ KURULUSU
a)Genel Kurul
b)Genel Merkez Yönetim Kurulu
c)Genel Merkez Denetleme Kurulu

B)SUBE KURULUSLARI
a)Sube Genel Kurulu
b)Sube Yönetim Kurulu
c)Sube Denetleme Kurulu

Genel Merkez ve Sube Yönetim Kurullari siralanan birimleri disinda baska organlarda kurabilir. Ancak bu organlara Genel Kurul ve Denetleme Kurulu’ nun görev, yetki ve sorumluluklari devredilemez.

GENEL KURUL :
Madde – 11 :

Genel Kurul, Türk Hemsireler Dernegi’ nin en yetkili karar organidir. Genel Kurul “olagan” ve “olaganüstü” seklinde toplanir. Olagan Genel Kurul toplantilarinin 3 yilda bir Aralik ayi içinde yapilmasi zorunludur. Olagan Genel Kurul, Genel Merkez Yönetim ve Denetleme Kurullari ile Genel Merkez Üyeleri ve biri Sube Baskani olmak üzere Subelerden katilan delegeler ve onursal üyelerden olusur. Onursal üyeler oy kullanamazlar ve kongre çogunluk sayisina dahil edilemezler.

Genel kurulda Subeler her yirmi (20) üyeye bir delege olmak üzere temsil edilirler.

OLAGANÜSTÜ GENEL KURUL :
Madde – 12 :
Genel Kurul, yönetim veya denetim kurulunun gerekli gördügü hallerde veya dernek üyelerinden beste birinin yazili istegi üzerine otuz gün içinde olaganüstü toplanir.

ÇAGRI USULÜ :
Madde – 13 :

Genel Kurul, toplantiya Yönetim Kurulu tarafindan çagrilir. Yönetim kurulu, dernek tüzügüne göre genel kurula katilma hakki bulunan üyelerin listesini düzenler. Genel kurula katilma hakki bulunan üyeler, en az onbes gün önceden, günü, saati, yeri ve gündemi bir gazetede ilan edilmek veya yazili ya da elektronik posta ile bildirilmek suretiyle toplantiya çagrilir. Bu çagrida, çogunluk saglanamamasi sebebiyle toplanti yapilamazsa, ikinci toplantinin hangi gün, saat ve yerde yapilacagi da belirtilir. Ilk toplanti ile ikinci toplanti arasindaki süre yedi günden az, altmis günden fazla olamaz.

Toplanti, çogunluk saglanamamasi sebebinin disinda baska bir nedenle geri birakilirsa, bu durum geri birakma sebepleri de belirtilmek suretiyle, ilk toplanti için yapilan çagri usulüne uygun olarak üyelere duyurulur. Ikinci toplantinin geri birakma tarihinden itibaren en geç alti ay içinde yapilmasi zorunludur. Üyeler ikinci toplantiya, birinci fikrada belirtilen esaslara göre yeniden çagrilir.

Genel kurul toplantisi bir defadan fazla geri birakilamaz.

TOPLANTI YERI :
Madde – 14 :
Genel Merkez Genel Kurul toplantilari, Dernek Merkezinin bulundugu yerden baska bir yerde yapilamaz.

TOPLANTI YETER SAYISI :
Madde – 15 :
Genel kurul, katilma hakki bulunan üyelerin yaridan bir fazlasinin, tüzük degisikligi ve dernegin feshi hallerinde üçte ikisinin katilimiyla toplanir; çogunlugun saglanamamasi sebebiyle toplantinin ertelenmesi durumunda ikinci toplantida çogunluk aranmaz. Ancak, bu toplantiya katilan üye sayisi, yönetim ve denetim kurullari üye tam sayisinin iki katindan az olamaz.

TOPLANTININ YAPILIS USULÜ :
Madde – 16 :
Genel kurula katilma hakki bulunan üyelerin listesi toplanti yerinde hazir bulundurulur. Toplanti yerine girecek üyelerin resmi makamlarca verilmis kimlik belgeleri, yönetim kurulu üyeleri veya yönetim kurulunca görevlendirilecek görevliler tarafindan kontrol edilir. Üyeler, yönetim kurulunca düzenlenen listedeki adlari karsisina imza koyarak toplanti yerine girerler. Kimlik belgesini göstermeyenler, belirtilen listeyi imzalamayanlar ile genel kurula katilma hakki bulunmayan üyeler toplanti yerine alinmaz. Bu kisiler ve dernek üyesi olmayanlar, ayri bir bölümde genel kurul toplantisini izleyebilirler.

Toplanti yeter sayisi saglanmissa durum bir tutanakla tespit edilir ve toplanti yönetim kurulu baskani veya görevlendirecegi yönetim kurulu üyelerinden biri tarafindan açilir. Toplanti yeter sayisi saglanamamasi halinde de yönetim kurulunca bir tutanak düzenlenir.

Açilistan sonra, toplantiyi yönetmek üzere bir baskan ve yeteri kadar baskan vekili ile yazman seçilerek divan heyeti olusturulur.

Dernek organlarinin seçimi için yapilacak oylamalarda, oy kullanan üyelerin divan heyetine kimliklerini göstermeleri ve hazirun listesindeki isimlerinin karsilarini imzalamalari zorunludur.

Toplantinin yönetimi ve güvenliginin saglanmasi divan baskanina aittir. Genel kurul, gündemdeki konularin görüsülerek karara baglanmasiyla sonuçlandirilir. Genel kurulda her üyenin bir oy hakki vardir; üye oyunu sahsen kullanmak zorundadir.

Toplantida görüsülen konular ve alinan kararlar bir tutanaga yazilir ve divan baskani ile yazmanlar tarafindan birlikte imzalanir. Toplanti sonunda, tutanak ve diger belgeler yönetim kurulu baskanina teslim edilir. Yönetim kurulu baskani bu belgelerin korunmasindan ve yeni seçilen yönetim kuruluna yedi gün içinde teslim etmekten sorumludur.

OYLAMA :
Madde – 17 :Oylamalar, Genel Kurul aksine karar vermedikçe açik, ancak Yönetim ve Denetleme Kurullari seçimi gizli oyla yapilir. Kararlar, oylamaya katilanlarin yarisindan bir fazlasinin oyu ile alinir.

TOPLANTIDA GÖRÜSÜLECEK KONULAR :
Madde – 18 :
Genel kurul toplantisinda yalniz gündemde yer alan maddeler görüsülür. Ancak, toplantida hazir bulunan üyelerin en az onda biri tarafindan görüsülmesi yazili olarak istenen konularin gündeme alinmasi zorunludur.

GENEL KURULUN GÖREV VE YETKILERI :
Madde – 19 : Asagida yazili olan konular Genel Kurulca görüsülüp karara baglanir.
a)Dernek organlarinin seçimi,
b)Dernek Tüzügünün kismen ya da tamamen degistirilmesi ve yillik üye aidatinin tespiti,
c) Yönetim, Denetleme Kurullari Raporlari ile Sayman Raporunun görüsülmesi, Yönetim Kurulunun ibrasi,
d)Yönetim Kurulunca hazirlanan bütçenin görüsülüp aynen veya degistirilerek kabul edilmesi,
e)Dernek için gerekli tasinmaz mallarin satin alinmasi veya mevcut tasinmaz mallarin satilmasi konularinda Yönetim Kurulu’ na yetki verilmesi,
f)Dernegi federasyon ve konfederasyonlara katilmasi veya bunlardan ayrilmasi,
g)Dernegin uluslararasi faaliyetlerde bulunmasi, yurt disindaki dernek veya kuruluslara üye olarak katilmasi veya üyelikten ayrilmasi,
h)Dernegin feshedilmesi,
i)Yönetim Kurulu tarafindan verilen üyelige kabul veya üyelikten çikarma hakkinda yönetim kurulu kararina itiraz durumunda son kararin verilmesi,
j)Lokal, misafirhane, yardimlasma sandigi vb. açilmasi konularinda karar verilmesi,
k)Dernek subelerinin açilmasina karar verilmesi.
l)Mevzuatta ve Dernek Tüzügünde Genel Kurulca yapilmasi belirtilen diger görevlerin yerine getirilmesi.

YÖNETIM KURULU VE GÖREVLERI :
Madde – 20 :
Yönetim Kurulu; Baskan, Baskan Yardimcisi, Genel Sekreter, Genel Sekreter Yardimcisi, Sayman, Veznedar ve üç üye olmak üzere 9 asil ve 9 yedek üyeden olusur. Yönetim Kurulu en az ayda bir kez ve en az bes üyenin katilimi ile toplanir. Kararlar mevcudun çogunlugu ile verilir. Esitlik halinde Baskanin katilmis oldugu tarafin karari kabul edilir. Mazeretsiz olarak arka arkaya üç toplantiya katilmayan Yönetim Kurulu Üyesi istifa etmis sayilir. Yönetim Kurulu asagidaki görevleri yerine getirir:

a)Dernegin amaç ve çalisma konularinin gerçeklesmesi yolunda her türlü önlemi almak,
b)Dernegi temsil etmek ya da bu konuda kendi üyelerinden bir ya da birkaçina yetki vermek,
c)Genel Kurulca açilmasina karar verilen subelerin açilmasina karar vermek, bu konuda sube açmak için basvuruda bulunan geçici kuruculari yetkili kilmak,
d)Dernegin gelir ve gider hesaplarina iliskin incelemeleri yapmak ve gelecek döneme ait bütçeyi hazirlayarak Genel Kurula sunmak,
e) Dernegin ve özellikle çalismalarini saglayacak, düzenleyecek yönetmelikleri yapmak,
f)Dernegin amacini yaymak ve yaptigi hizmetleri yurdun her kösesine ulastirabilmek için, Dernek Subelerinin sayisinin çogaltilmasina çalismak ve sube açmak için basvuruda bulunan il ve ilçeleri Genel Kurula sunmak,
g)Kurulmus ve kurulacak olan sube kurullarini gerektiginde degistirmek ve yerlerine Sube Genel Kurullarina kadar geçici kurullar kurmak,
h)Genel Kurulun karara bagladigi konulari yerine getirmek üzere gerekli komisyonlari kurmak, çalismalarini saglamak,
i)Sube Kurullarinin görev yapmadigi, Dernek amaçlarina uygun çalismadigi tespit edildiginde, Sube Yönetim Kurulu’ nu fesh etmek ve yeni kurucu heyeti teskil etmek, islevini yitiren subelerin kapatilmasi konusunu Genel Kurula sunmak,
j)Bütün subelerin ve bagli kuruluslarin çalismalarini takip ve kontrol etmek, denetlemek ve gerektiginde sorusturma açmak,
k)Yillik çalisma ve hesap raporlarini, bütçe tasarisi ile tüzük degisiklik tekliflerini hazirlamak ve Genel Kurula sunmak,
l)Genel Kurulu olagan ve gerektiginde olaganüstü toplantiya çagirmak,
m)Dernegin bütün personelini tayin etmek, özlük haklarini, ücretlerini, çalisma sürelerini tespit etmek,
n)Subelerin gönderecegi hesap özetlerini, çalisma raporlarini, çalisma programlarini, bütçe tasarilarini inceleyerek onaylamak,
o)Dernekle özel ve tüzel kisi arasinda yapilacak sözlesmeleri düzenlemek ve uygulamak,
ö)Genel Merkez üyeligi için basvuranlarin taleplerini inceleyip karara baglamak,
p)Dernek Tüzügünün ve ilgili mevzuat hükümlerinin verdigi yetkileri kullanmak, isleri yapmak.

YÖNETIM KURULU ÜYELIGININ BOSALMASI :
Madde – 21 :Yönetim Kurulu asil üyeliginin herhangi bir nedenle bosalmasi durumunda yedek yönetim kurulu listesinde yer alan üyeleri sirasina göre asil Yönetim Kurulu üyeligi görevine çagirir.

YÖNETIM KURULUNUN YEDEK ÜYELERLE TAMAMLANMASI:
Madde – 22 : Yönetim kurulu üye sayisi, bosalmalar sebebiyle üye tamsayisinin yarisinin altina düserse; genel kurul, kalan yönetim kurulu üyeleri veya denetim kurulu tarafindan bir ay içinde toplantiya çagrilir. Çagrinin yapilmamasi durumunda üyelerin Sulh Hukuk Hakimi’ne basvurma hakki vardir.

DENETLEME KURULU :
Madde – 23 :Genel Kurul, üyeleri arasindan iki yillik süre için üç asil, üç yedek olmak üzere, Genel Merkez Denetleme Kurulunu seçer. Asil üyelikten bosalma halinde yedek üyeler aldiklari oy sayisina göre davet edilir.

DENETLEME KURULUNUN GÖREVLERI :
Madde – 24 :Genel Merkez Denetleme Kurulu, Genel Merkez Yönetim Kurulu’ nu mali yönden denetler. Denetleme sonuçlarini bir rapor halinde Genel Merkez Yönetim Kurulu’ na ve toplandiginda Genel Kurula sunar. Zorunluluk ve gerekli görüldügünde Olaganüstü Genel Kurulu toplanmasini bir yazi ile Genel Merkez Yönetim Kurulu’ na bildirir. Genel Merkez Yönetim Kurulu, bu istegi en geç bir ay içinde yerine getirmek zorundadir.

Genel Merkez Denetleme Kurulu yilda en az bir kez toplanarak denetleme görevlerini yerine getirir.

SEÇILENLERIN IDAREYE BILDIRILMESI :
Madde – 25 : Genel Kurul tarafindan dernek organlarina seçilen asil ve yedek üyeler Yönetim Kurulu baskani veya Yönetim Kurulunca yetki verilen bir Yönetim Kurulu üyesi tarafindan mevzuatta öngörülen usul ve esaslara uygun olarak Mülki Idare Amirligi’ne bildirilir.

SUBE KURULUSLARI : Sube Açilmasi
Madde – 26 : Gerekli görülen yerlerde sube açilmasina Genel Kurul karar verir. Bu amaçla Genel Merkez Yönetim Kurulu tarafindan, Genel Merkez üyesi olan ve en az 6 aydir sube açilmasina karar verilen ilde ikamet eden en az üç kisiye yetki verilerek kurucular kurulu olusturulur.

Sube kurulusuna iliskin bildirim ve diger islemler, mevzuatta öngörülen usul ve esaslara uygun olarak yerine getirilir.

SUBE GENEL KURULLARI :
Madde – 27 :
Sube Genel Kurullari Subelerin en yüksek yetki organidir. Sube Genel Kurullari Subede kayitli ve Genel Kurul toplantisindan otuz gün öncesine kadar aidatlarini tüzük hükümlerine göre ödemis sube üyelerinden olusur. Sube Genel Kurulu üyelerinin çogunlugu ile ve Genel Merkezin tabi oldugu hükümlere göre toplanir. Subeler, Genel Kurul tarihlerini on bes gün önceden Genel merkeze bildirmek ve olagan genel kurul toplantilarini Eylül ayinin sonuna kadar tamamlamak zorundadirlar.

SUBE GENEL KURULLARININ TOPLANTISI – ÇALISMASI – YÖNETIM VE SEÇIMI :
Madde – 28 :Sube Genel Kurullarinin toplanmasi, çalismalari, yönetimi, seçimi ve diger konular hakkinda Genel Merkez Genel Kurulu usul ve hükümleri uygulanir.

SUBE GENEL KURULLARININ GÖREV VE YETKILERI :
Madde – 29 :
a)Sube Yönetim Kurulunun iki yillik çalisma ve hesap raporunu incelemek,
b)Yönetim Kurulunu ibra etmek,
c)Dokuz asil ve dokuz yedek üyeden olusan Sube Yönetim Kurulu üyelerini seçmek,
d)Üç asil ve üç yedek olmak üzere Denetleme Kurulu Üyelerini seçmek,
e)Genel Merkez Genel Kurulu’na katilacak delegeleri ve ayni sayida yedeklerini seçmek.

SUBE GENEL KURULUNUN IPTALI :
Madde – 30 :Sube Genel Kurulu’nun, tüzük hükümlerine uygun olarak yapilmadigi tespit edilirse Genel Merkez Yönetim Kurulunca Genel Kurul iptal edilerek olaganüstü toplanti çagrisinda bulunulur. Olaganüstü Genel Kurul, Genel Merkez Olaganüstü toplanti hükümlerine tabidir. Olaganüstü toplanti ilan tarihinden itibaren on bes gün içinde yapilir.

SUBE YÖNETIM KURULUNUN OLUSUMU :
Madde – 31 :Sube Yönetim Kurullari seçimden hemen sonra toplanarak bir Baskan, bir Baskan Yardimcisi, bir Sekreter, bir Sekreter Yardimcisi, bir Sayman, bir Veznedar seçer.

SUBENIN TEMSILI :
Madde – 32 :Subeyi Yönetim Kurulu temsil eder. Gerektiginde Sube Yönetim Kurulu, Üyelerinden bir ya da bir kaçina temsil yetkisi verir.

SUBE YÖNETIM KURULU’ NUN ÇALISMASI :
Madde – 33 :Sube Yönetim Kurulu çalismalarinda, Genel Merkez Yönetim Kurulu’ na uygulanan hükümlere tabidir ve çalismalarini Genel Merkezin tespit ettigi ilkelere göre düzenler.

SUBE YÖNETIM KURULLARININ FESHI :
Madde – 34 :Tüzük hükümlerine, Genel Merkez Yönetim Kurulu’ nun Yönetmelik, Genelge ve Kararlarina uymayan Sube Yönetim Kurullari Genel Merkez Yönetim Kurulu karari ile degistirilebilir. Bu kurul yerine Sube Genel Kurulu toplanincaya kadar geçici bir Yönetim Kurulu atanir. Subenin tüm mal ve nakit varligi Geçici Kurula teslim edilir.

SUBE DENETLEME KURULLARI :
Madde – 35 : Sube Denetleme Kurulu, Sube Genel kurulu tarafindan seçildikten sonra en geç bes gün içinde toplanarak, aralarinda bir Baskan ve bir raportör seçerler. Sube Denetleme Kurulu, Sube Yönetim Kurulu’ nu Mali yönden denetler ve denetleme sonuçlarini bir rapor halinde Sube Yönetim Kurulu’na ve toplandiginda Genel Kurula sunar. Raporun bir örnegini Genel Merkez Yönetim Kurulu’na gönderir. Sube Denetleme Kurulu, yilda en az bir kez toplanarak denetleme görevini yerine getirir. Zorunlu ve gerekli gördügü durumlarda, Olaganüstü Sube Genel Kurulu’nun toplanmasini bir yazi ile Sube Yönetim Kurulu’na bildirir. Sube Yönetim Kurulu bu istegi en geç otuz gün içinde yerine getirmek zorundadir. Sube Denetleme Kurulu Üyeligi bosalirsa, alinan en çok oy sayisina göre yedek üyeler göreve çagrilir.

SUBELERLE ILGILI DIGER HÜKÜMLER :
Madde – 36 :
a)Her yil hazirlanan Sube Bütçeleri Genel Merkez tarafindan onaylanir,
b)Subeler net gelirlerinin % 10′ unu her yil Eylül ayinin; ICN üye aidatini ICN’ in o yil için Isviçre frangi cinsinden belirledigi, aktif üye basina düsen ödentiyi Aralik ayinin sonuna kadar Genel Merkeze göndermekle yükümlüdür,
c)Genel Merkez gerektiginde Subeleri teftis ve murakabe eder,
d) Genel Merkezin talebi üzerine subeler üye kayitlarina iliskin bilgileri yazili olarak bildirmekle yükümlüdürler.

YASAK VEYA IZNE BAGLI FAALIYETLER :
Madde – 37 :Dernek, amaçlarini gerçeklestirmek üzere, tüzükte belirtilen çalisma konulari ve biçimleri dogrultusunda faaliyette bulunur.

Yasaklanan veya izne bagli faaliyetlerle ilgili kamu hukuku nitelikli özel kanun hükümleri saklidir.

Madde – 38 :Bu tüzükte gösterilen amaçlari gerçeklestirmek üzere, Dernekler Kanunu’nun ilgili maddesinde sayilan tesislerin kurulmasi ve isletilmesi için ilgili merciden izin alinmasi zorunludur.

YABANCI DERNEK VE KURULUSLARLA ILISKI :
Madde – 39 :Dernek, Uluslar arasi Hemsireler Konseyi ( International Council Of Nurses ICN )’ in asil ve faal üyesidir. Dernek bu kurulusla olan iliskilerini ilgili mevzuat hükümlerinde belirtilen usul ve esaslara göre yürütür.

BILDIRI YAYINLANMASI :
Madde – 40 :Bildiri, beyanname ve benzeri yayinlarin, yayinlanip dagitilmasinda ilgili mevzuat hükümlerine uyulmasi zorunludur.

MALI HÜKÜMLER : GENEL MERKEZ GELIRLERI :
Madde – 41
a)Üye aidatlari,
b)Dernekçe çikarilan dergi ve diger yayinlar ile reklam gelirleri, düzenlenen piyango, balo, gösteri, eglence, konser, spor yarismasi, konferans gibi faaliyetlerden saglanan gelirler,
c)Dernek mal varligindan elde edilen gelirler,
d)Bagis ve yardimlar,
e)Yardim toplama hakkindaki mevzuat hükümlerine uygun olarak toplanacak bagis ve yardimlar,
f)Sube paylarindan olusur,
Yurt disindaki kisi, kurum ve kuruluslardan ayni ve nakdi yardim alinabilmesi için ilgili mevzuat kurallarinda öngörülen sartlarin yerine getirilmesi zorunludur.

SUBELERIN GELIRLERI :
Madde – 42 :
a)Üye aidatlari,
b)Hibe ve yardimlar,
c)Balo, eglence, piyango, konser, vb. gelirler,
d)Yardim toplama hakkindaki mevzuat hükümlerine uygun olarak toplanacak bagis ve yardimlardan olusur.
Dernek gelirleri alindi belgesi ile toplanir ve giderler harcama belgesi ile yapilir.

GENEL MERKEZ GIDERLERI :
Madde – 43 :Harcamalar Genel Kurul’ da kabul edilen bütçeye uygun olarak yapilir. Gerekli durumlarda Yönetim Kurulu, bütçesi disinda harcama yapabilecegi gibi madde ve fasillar arasinda da aktarma yapabilir. Bu taktirde durum yillik raporda belirtilir ve Genel Kurula sunulur.

SUBELERIN GIDERLERI :
Madde – 44 :Subeler Genel Kurullarinda kabul edilen bütçeye göre harcama yaparlar. Maddeler içindeki fasillar arasinda aktarma yapmaya yetkilidirler. Ancak maddeler arasinda aktarma yapabilmeleri Genel Merkez Yönetim Kurulu’nun iznine baglidir. Subelerin faaliyet ve harcamalari, Genel Merkez Yönetim Kurulunca takip ve murakabe edilir.

TASINMAZ MAL EDINME VE SATMA :
Madde – 45 : Dernek edindigi tasinmazlari mevzuatta öngörülen usul ve esaslara uygun olarak Mülki Idare Amirligi’ne bildirir.

SUBELERIN SATIS YETKISI :
Madde – 46 :Subeler edindikleri her türlü mal ve kiymetleri Genel Merkez Yönetim Kurulu’ nun yazili izni olmadikça satamazlar. Genel Merkez ve Subelerde mevcut bütün tasinir ve tasinmaz mallar Türk Hemsireler Dernegi tüzel kisiligine aittir.

SENDIKALAR VE MESLEKI KURULUSLARLA KAMU TÜZEL KISILIKLERI ILE YARDIMLASMA:
Madde – 47: Dernek amaçlarini gelistirmek üzere benzer amaçli derneklerden, Isçi ve isveren sendikalarindan ve mesleki kuruluslardan maddi yardim alabilir ve adi geçen kuruluslara maddi yardimda bulunabilir.

DEFTER VE KAYITLAR :
Madde – 48 :
Ilgili mevzuat kurallarinda belirtilen defter ve kayitlar usulüne uygun olarak tutulur. Dernek tarafindan tutulmasi zorunlu defterler, notere veya ilgili dernekler birimine onaylatilir.

ÇESITLI HÜKÜMLER :

SUBELERIN VE DERNEK ÜYELERININ YASAKLILIKLARI :
Madde – 49 :Subeler ve Dernek Üyeleri, Genel Merkez Yönetim Kurulu’ nun onayi olmadan, Dernegin üyesi bulundugu Ulusal ve Uluslar arasi veya ayni amaçla çalisan kuruluslarla dahi dogrudan iliski kuramayacaklari gibi bunlardan bagis alamazlar ve bagista bulunamazlar.

TÜZÜGÜN DEGISTIRILMESI :
Madde – 50 : Tüzükte degisiklik yapilmasi; Genel Merkez Yönetim Kurulu’ nun veya Genel Kurul Üyeleri’ nin onda birinin imzali önergesi üzerine, yapilacak Genel Kurul oylanmasinda üyelerin üçte ikisinin oyu ile mümkündür.

Bu degisiklik, Yönetim Kurulu Baskani veya Yönetim Kurulu tarafindan yetki verilen bir Yönetim Kurulu Üyesi tarafindan mevzuatta öngörülen usul ve esaslara uygun olarak Mülki idare Amirligi’ne bildirilir.

TASFIYE :
Madde – 51 :Dernek Genel Kurulu, her zaman Dernegin feshine karar verebilir. Genel Kurulun, Dernegin feshine karar verebilmesi için tüzüge göre Genel Kurula katilma hakkina sahip bulunan Dernek üyelerinin en az üçte ikisinin toplantida hazir bulunmasi sarttir. Ilk toplantida çogunluk saglanamamasi halinde, üyeler ilgili maddeye göre ikinci toplantiya çagrilir. Ikinci toplantida katilan üye sayisi ne olursa olsun fesh konusunu görüsebilir. Feshe iliskin kararin toplantida hazir bulunan üyelerin üçte iki çogunlugu ile verilmesi zorunludur. Dernegin feshi Yönetim Kurulu tarafindan bes gün içerisinde , mahallin en büyük Mülki Amirligine yazi ile bildirilir. Dernek feshi halinde mal varligini ayni amaçla çalisan baska bir Dernege veya Vakfa devreder.

DERNEKLER KANUNA ATIF :
Madde – 52 : Tüzükte açiklik bulunmayan hallerde Türk Medeni Kanunu, Dernekler Kanunu ve diger ilgili mevzuat hükümleri uygulanir.

KAMU YARARINA ÇALISMA NITELIGI :
Madde – 53 :TÜRK HEMSIRELER DERNEGI; Içisleri Bakanligi’ nin 13.05.1966 gün 81103/251 sayili yazisi ve Danistay Genel Kurulu’ nun 16.06.1966 tarih ve 1966/182-194 sayili karari üzerine Bakanliklar Kurulu’ nca 21.07.1966 tarihinde 6/6800 sayi ile Kamu Yararina çalisan derneklerden sayilmasina karar verilmis olmakla Kamu Yararina Çalisan Bir Dernektir.

Madde – 54 :Türk Hemsireler Dernegi, 488 sayili damga vergisi kanununun 2 sayili tablonun v/17. Fikrasi geregince damga vergisinden muaftir.