• 26 Şubat 2015 tarihinde Başkanımız Prof. Dr. Aytolan YILDIRIM Ankara’da YÖK Hemşirelik Komisyonu toplantısına katılmıştır.
  • 27 Şubat 2015 tarihinde Ürgüp Kapadokya Meslek Yüksekokulu’nun daveti üzerine “Sağlık Mesleklerinde Profesyonellik ve Dayanışma” toplantısına derneğimiz adına Başkanımız Prof. Dr. Aytolan YILDIRIM katılmıştır.
  • 13 Mart 2015 tarihinde sağlık çalışanları tarafından gerçekleştirilecek G(ö)REV etkinliği hazırlığı için 03 Mart 2015 tarihinde İstanbul Tabip Odası’nda düzenlenen toplantıya Genel Sekreterimiz Uzm. Nimet ATEŞ katılmıştır.
  • Hemşirelik Haftalıkları Etkinlikleri kapsamında Şubemiz ve İstanbul Üniversitesi Hastaneleri Hemşirelik Hizmetleri Direktörlüğü ile işbirliğiyle 08 Mayıs 2015 tarihinde İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Oditoryumunda “Ekonomiye Değer Katan Yönüyle Hemşirelik” Sempozyumu gerçekleştirilmiştir.
  • 10-11 Nisan 2015 tarihinde Konya’da yapılan şubeler toplantısına derneğimiz adına Başkan yardımcımız Dr. Betül SÖNMEZ ve Saymanımız Yard. Doç. Dr. Leman KUTLU katılmıştır.