Değerli meslektaşlarımız; Türk Hemşireler Derneği İstanbul Şubesi olarak 2019 yılında Hemşirelik Haftası Etkinliği kapsamında; bir günlük sempozyum programı düzenlenmektedir.  4 Mayıs 2019 tarihinde Şişli Nazım Hikmet Kültür Merkezinde gerçekleştirilecek olan sempozyumun teması ’Sağlıklı Toplum, Nitelikli Hemşirelik’’ olarak belirlenmiştir.

Bu tema başlığı adı altında sağlıklı toplumun oluşturulmasında hemşireliğin eğitim, araştırma, yönetim, hizmet, örgütlenme ve politik boyutta mevcut ve gelecekteki katkılarının tartışılması hedeflenmiştir. Düzenlenecek olan sempozyuma katılımlarınız hedeflerimizi daha güçlü kılacaktır.

Sempozyumda poster bildiri kabul edilecektir. Bildiriler, Bilimsel Kurul’da yer alan hakemler tarafından değerlendirilecek ve değerlendirme sonucunda ilk üçe giren poster bildirilerine ödül verilecektir. Sempozyum başvurusu aşağıdaki linkten yapılacak olup ilk başvuru tarihleri 5-15 Nisan 2019 tarihleri arasında olacaktır. Katılımcılara katılım belgesi verilecektir.

SEMPOZYUM BAŞKANI

Prof. Dr. Aytolan YILDIRIM

İletişim/Sekreterya

Satı BİRBUDAK: 0532 22512 79

Bircan KARA:0531 450 54 23

Mail adresi: istthdsempozyum@gmail.com

Kayıt Linki:  https://goo.gl/forms/xPCNFvM91Pn6XTwC3

 

Not: Katılım 300 kişi ile sınırlı tutulacaktır.

POSTER KURALLARI

Poster Hazırlama Kuralları

 1. Poster boyutu 50 cm x 70 cm olmalıdır.
 2. Kâğıdın üst, alt, sol ve sağ kenarından 2,5 cm boşluk bırakılmalıdır.
 3. Posterin, sağ ve sol üst köşesine poster sunanın, kurum/kuruluş/üniversitesinin adı ve logosu konulması tavsiye edilmektedir.
 4. Poster Adı 48 punto Arial Karakterinde ve koyu (bold) olarak yazılacaktır
 5. Yazar Ad(lar)ı 36 punto Arial Karakterinde olmalı ve koyu (bold) yazılmalıdır.
 6. Yazar adres(ler)i 36 punto Arial Karakterinde yazılmalıdır.
 7. Metin iki sütun sütun halinde verilecektir
 8. Metin başlıkları 24 punto Arial Karakterinde ve koyu (bold) olarak yazılacaktır.
 9. Metin 24 punto Arial Karakterinde yazılacaktır.
 10. Posterler giriş ve 3 bölümü geçmeyecek şekilde oluşmalı,
 11. Kaynakça en sonda 18 punto Arial Karakterinde yazılmalı,
 12. Poster hazırlamada renk sınırlaması olmayıp, görselliği arttırıcı renkli şekil ve fotoğrafların kullanılmasına ağırlık verilmelidir. Şekillerde karakterlerin kolaylıkla okunabilmeleri için uygun boyutta karakterler kullanılmalı ve tüm şekillerde aynı karakterler tercih edilmelidir. Şekiller, uzaktan kolay görülebilecek boyutlarda verilmelidir.
 13. Bildiri özetleri sempozyum mail adresine word dosyası halinde atılacaktır.

Atıflar ve kaynakça:

 • Bildiride atıflar metin içinde yapılmalı ve parantez içinde rakamlar verilmelidir. Kaynakçada bu rakam sırasına göre düzenlenmelidir. Atıf programı kullananlar, programlarında yazı stilini tercih etmelidirler. Kaynakçada internet adresleri tercih edilmemelidir. Bir bildiride en fazla %20 oranında internet adresi kabul edilecektir. Yazar adı ve eser adı olmayan internet adreslerinden gösterilecek kaynaklar ile açık ansiklopedi, bloglar ve forumlar gibi sürekli değişme ihtimali olan yerlerden gösterilecek kaynaklar kabul edilmeyecektir. Türkiye İstatistik Kurumu gibi kurumların kaynak gösterilmesi durumunda haber bültenlerinin adı ve numarası verilmelidir. Resmî Gazetede yayınlanan mevzuat için kurumların internet adresi değil Resmi Gazetenin tarih ve sayısı verilmelidir. Dünya Bankası, Dünya Sağlık Örgütü gibi kuruluşların, öncelikle kitapları tercih edilmelidir. En az beş en fazla on kaynak gösterilecektir.

Kaynakça örneği kitap: Birol, L., Hemşirelik Süreci, Hemşirelik Bakımında Sistematik Yaklaşım. 3. Baskı. Eti Matbaacılık Yayıncılık Ltd. Şti., İzmir, 1997

Kaynakça örneği internet :Sabır M. SADEFE kongreleri üzerine bir çalışma. 01.01.2018. . www.sadefe.org

SEMPOZYUM PROGRAMI (4 MAYIS 2019 CUMARTESİ )

09.30-10.00 Kayıt
10.00-10.30 Açılış Konuşmaları
Prof. Dr. Aytolan YILDIRIM
THD İstanbul Şube Başkanı
Prof. Dr. Kemal MEMİŞOĞLU
İstanbul İl Sağlık Müdürü

10.30-11.30 1. OTURUM
Oturum Başkanları:
Prof. Dr. Sevgi OKTAY
THD İstanbul Şubesi Yönetim2.Başkanı
FNHF Mezunlar Derneği Başkanı
Doç. Dr. Emine TÜRKMEN SANERC Md.
Konuşmacılar:
“Hemşirelik Eğitiminin Mevcut Durumu ve Geleceği”
Prof. Dr. Hülya KAYA
İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa-FNHF Hemşirelikte Eğitim Anabilim Dalı

“Hemşirelik Araştırmalarının Mevcut Durumu ve Geleceği”
Prof. Dr. Nursen NAHCIVAN
Halk Sağlığı Hemşireliği Öğretim Üyesi

“Hemşirelik Yönetiminin Mevcut Durumu ve Geleceği”
Prof. Dr. Ülkü BAYKAL
İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa-FNHF Hemşirelikte Yönetim Anabilim Dalı/Yönetici Hemşireler Derneği Başkanı

11.30-12.00 Tartışma

12.00-13.00 Yemek Arası

13.00-14.00 II. OTURUM
Oturum Başkanları:
Prof. Dr. Merdiye ŞENDİR
Sağlık Bilimleri Üniversitesi, Hemşirelik Fakültesi Dekanı
Prof. Dr. Nefise BAHÇECİK
İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi SBF Hemşirelik Bölümü
Konuşmacılar:
“Hemşirelik Hizmetlerinin Mevcut Durumu ve Geleceği”
Uzm. Hem. Şehriban SERBEST Acıbadem Sağlık Grubu Hemşirelik Hizmetleri Eğitim Koordinatörü

“Hemşirelikte Örgütlenmenin Mevcut Durumu ve Geleceği”
Dr. Öğr. Üyesi Betül SÖNMEZ
İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa-FNHF Hemşirelikte Yönetim Anabilim Dalı

“Hemşirelikte Politik Katılım: Mevcut Durum ve Geleceği”
Prof. Dr. Aytolan YILDIRIM
THD İstanbul Şube Başkanı
İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa-FNHF Hemşirelikte Yönetim Anabilim Dalı

14.00-14.30 Tartışma

14.30-15.00 Prof. Dr. Perihan VELİOĞLU Hemşirelik Fonu Onur, Hizmet, Teşvik Ödülleri ve Poster Ödüllerinin Takdimi

15.00-15.30 Sempozyum Rapor Sunumu
Dr. Öğr. Üyesi Leman KUTLU
THD İstanbul Şubesi YK Üyesi
Haliç Üniversitesi Sağlık Bilimleri Yüksekokulu

Ayrıntılı programa ulaşabilmek için tıklayınız Hemşirelik Haftası Programı-2019_