Derneğimizin olağan genel kurul toplantısı 12 Eylül 2015 Cumartesi günü saat 13:30’da İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Profesörler Kurul Salonunda, aşağıdaki gündemi görüşmek üzere toplanacaktır.

Gerekli çoğunluk sağlanamadığı taktirde ikinci toplantı 19 Eylül 2015 Cumartesi günü, aynı saatte, aynı yerde nisapsız olarak yapılacaktır.

Üyelere duyurulur.

GÜNDEM:

– Açılış ve yoklama,
– Kongre başkanlık divanının seçimi ve imza yetkisi verilmesi,
– Saygı duruşu,
– Yönetim Kurulu faaliyet raporu ile mali tabloların okunması ve görüşülmesi,
– Denetim Kurulu raporunun okunması ve görüşülmesi
– Yönetim Kurulu ve Denetleme Kurulu’nun ayrı ayrı ibrası,
– Tahmini bütçenin okunması ve görüşülmesi,
– Yeni dönem Yönetim Kurulu ve Denetleme Kurulu asil ve yedek üyelerinin seçimi,
– Dilek ve temenniler,
– Kapanış.