Üyelik

Üyelik Koşulları

Türk Hemşireler Derneği İstanbul Şubesi’ne üye olabilmek için gerekenler;
Dernek asıl üyeliği için aşağıdaki şartlar aranır:

A) Genel  Şartlar : Fiil ehliyetine sahip bulunan her gerçek kişi derneğe üye olabilir. Yabancıların üyeliğe kabul edilebilmeleri için Türkiye’de yerleşme hakkına sahip olmaları gerekir.

B) Özel Şartlar:

-Sağlık Okulları’ndan hemşire yardımcısı olarak mezun olmak,
-Sağlık Meslek Liselerinin Hemşirelik ve hemşireliğe eş değer Sağlık Memurluğu Programı mezunu olmak,
-Sağlık Meslek Lisesi “Ebelik-Hemşirelik” karma programı mezunu olmak,
-Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulları Hemşirelik programı mezunu olmak,
-Sağlık Yüksekokullarının Hemşirelik ve hemşireliğe eş değer Sağlık Memurluğu Programı mezunu olmak,
-Hemşirelik Yüksekokulu mezunu olmak,
-Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik Programı mezunu olmak.

  • 3 Adet vesikalık fotoğraf (Aslı)
  • Banka dekontu
  • Mezun olunan okula ait diploma örneği veya okul çıkış belgesi
  • Nüfus cüzdanı fotokopisi

Üyelik aidatının yatırıldığına dair ilgili banka dekontunun ve diğer üyelik başvuru belgelerinin aşağıdaki adrese eksiksiz olarak gönderilmesi gerekmektedir

Derneğe üyeliğiniz kabul edildikten sonra üyelik kartınızın güvenli olarak elinize ulaşabilmesi için kart,  iadeli-taahhütlü mektupla gönderilecektir. Ancak tek bir kartın iadeli taahhütlü mektupla gönderilmesi masraflı olduğundan aynı yere gönderilecek olan kartlar biriktirilip, toplu olarak postalanacaktır. (İsteyenlere karşı ödemeli olarak kargoyla üyelik kartları gönderilebilir). Bu durumdan doğabilecek gecikme nedeniyle, özür dileriz.

Yıllık Üyelik Aidatı 60 TL’dir.

Üyelik_Bilgi_Formu

 

 

 

Not: Üyelik ile ilgili daha fazla bilgi almak için:
E-Posta: thdistanbul@gmail.com