Türk Hemşireler Derneği’nin, 02 Kasım 2011 tarihli 28103 Sayılı (Mükerrer) Resmi Gazetede yayınlanan Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşlarının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnameye ilişkin hazırladığı broşürü okumanız için sunuyoruz

Senden Habersiz…

Senden habersiz kararlar alınıyor!

Mesleğin, ünvanın, görevin, kazancın, güvencen, iraden, hakların, geleceğin…

Yaşamınla ilgili kararlar alınıyor!

Türk Hemşireleri olarak hepimizi ilgilendiren kararları bilmek, bu sürece yön vermek ve

mesleğini, geleceğe kendi kararlarınla taşımak istemez misin?

BROŞÜRÜ OKUMAK İÇİN TIKLAYINIZ