Yönetim Kurulu

Türk Hemşireler Derneği İstanbul Şubesi Yönetim Kurulu (2015 – )

Görev Dağılımı

Adı Soyadı

Çalıştığı Kurum

Şube Başkanı

Prof. Dr. Aytolan Yıldırım

İstanbul Üniversitesi Florence Nightingale Hemşirelik Fakültesi

Başkan Yardımcısı

Yrd. Doç. Dr. Betül Sönmez

İstanbul Üniversitesi Florence Nightingale Hemşirelik Fakültesi

Genel Sekreter

Uzm. Hem. Nimet Ateş

İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi

Sayman

Yrd. Doç. Dr. Leman Kutlu

Haliç Üniversitesi Sağlık Bilimleri Yüksekokulu

Üye

Prof. Dr. Sevgi Oktay

Emekli öğretim üyesi

Üye

Nuray Eman

İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi

Üye

Satı Birbudak

Dr. Siyami Ersek Göğüs Kalp Damar Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi

Üye

Elvan Erol

İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi

Üye

İlknur Arslan

Or-Ahayim Özel Balat Hastanesi