Türk Hemşireler Derneği İstanbul Şubesi Yönetim Kurulu (2015 – )

Prof. Dr. Aytolan Yıldırım
Şube Başkanı

Prof. Dr.  Sevgi OKTAY
Şube Başkan Yardımcısı

Dr. Öğr. Üyesi Leman KUTLU
Sayman

Uzm. Hem. Nuray EMAN
Veznedar

Uzm. Satı Birbudak
Sekreter

Uzm. Hem. Elvan EROL

Uzm. Yasemin GÜÇLÜER

İbrahim KAVASLAR 

Dr. Öğr. Üyesi Betül SÖNMEZ