Öngösterim Görseli
15 Nisan

Türk Hemşireler Derneği İstanbul Şubesi 2013 Yılı Faaliyet Raporu

19 Şubat 2013 tarihinde YÖK tarafından oluşturulan Hemşirelik Komisyonu toplantısına şubemizi temsilen Başkanımız Prof. Dr. Aytolan YILDIRIM katılmıştır. 27 Şubat 2013 tarihinde Başkanımız Prof. Dr. Aytolan YILDIRIM Gaziantep Üniversitesi’nde “Sağlıkta Dönüşüm ve Hemşirelik” konulu konferans vermiştir. Tıp Bayramı dolayısıyla 14 …

14 Nisan

THD İstanbul Şubesi Hemşirelik Haftası Sempozyumu 4 Mayıs 2019 tarihlerinde başarıyla gerçekleşti!

THD İstanbul Şubesi olarak, şubemiz adına bir ilki daha gerçekleştirmenin mutluluğunu yaşamaktayız. 4 Mayıs 2019 tarihlerinde gerçekleşen Hemşirelik Haftası Sempozyumumuz yüksek katılımcı sayısı ve verimli geçen bilimsel oturumları ile katılımcılara bilimsel bir şölen sunmasının yanı sıra; Öğrenci ve çalışan hemşirelerin bir …

13 Nisan

Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri ve Hemşirelik

Değerli meslektaşlarımız, Uluslararası Hemşireler Birliği (ICN), 2017 yılı Dünya Hemşireler Günü temasını Sürdürülebilir Kalkınma Hedeflerine Ulaşmada Hemşirelerin Rolü olarak belirlemiştir. ICN, bu yıl  hemşireliğin genel nüfus ve sürdürülebilir kalkınma hedefleri açısından bireysel ve örgütsel düzeyde katkıda bulunmasını ve bu hedeflere ulaşmak için mevcut …

13 Nisan

TÜRK HEMŞİRELER DERNEĞİ İSTANBUL ŞUBESİ HEMŞİRELİK HAFTASI SEMPOZYUMU DUYURUSU(2019)

Değerli meslektaşlarımız; Türk Hemşireler Derneği İstanbul Şubesi olarak 2019 yılında Hemşirelik Haftası Etkinliği kapsamında; bir günlük sempozyum programı düzenlenmektedir.  4 Mayıs 2019 tarihinde Şişli Nazım Hikmet Kültür Merkezinde gerçekleştirilecek olan sempozyumun teması ’Sağlıklı Toplum, Nitelikli Hemşirelik’’ olarak belirlenmiştir. Bu tema başlığı adı altında sağlıklı toplumun …

09 Nisan

Sağlık Hakkı ve Mesleki Sorumluluklar

Değerli meslektaşlarımız, Türk Hemşireler Derneği İstanbul Şubesi olarak, 12 Mayıs 2018 tarihinde, aşağıda isimleri belirtilen kurum ve kuruluşlar ile düzenlediğimiz “Sağlık Hakkı ve Mesleki Sorumluluklar” başlıklı ortak etkinliğimize sizleri davet ediyor ve katılımınızı bekliyoruz. Düzenleyen Kurum ve Kuruluşlar Türk Hemşireler Derneği İstanbul Şubesi …

09 Nisan

Kadına Yönelik Şiddet ve Çocuk İstismarı Olgularına Yaklaşım Eğitimi

Şiddeti Önleme ve Rehabilitasyon Derneği-İMDAT ve Türk Hemşireler Derneği İstanbul Şubesi işbirliğinde, 16 Mart 2016 tarihinde yetişkin ve çocuk acil servislerde çalışan hemşirelerin, istismar ve şiddete uğramış kadın ve çocuğa yaklaşım ve adli süreç hakkında farkındalık ve bilgi düzeyini arttırmak amacıyla Dünya Kadınlar …

09 Nisan

663 Sayılı KHK’ya İlişkin Broşür

Türk Hemşireler Derneği’nin, 02 Kasım 2011 tarihli 28103 Sayılı (Mükerrer) Resmi Gazetede yayınlanan Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşlarının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnameye ilişkin hazırladığı broşürü okumanız için sunuyoruz… Senden Habersiz… Senden habersiz kararlar alınıyor! Mesleğin, ünvanın, görevin, …