Öngösterim Görseli
22 Nisan

COVID-19 Pandemisinde Hemşirelik Hizmetleri Yönetim Ve Organizasyonu: Hemşire Yöneticiler İçin Rehber

Değerli meslektaşlarımız, Ülkemizin içinde bulunduğu COVID-19 salgını ile mücadelede hastanelerimizde hemşirelik hizmetlerinin yönetim ve organizasyonunun, etkin kriz yönetimi süreci ile yönetilebileceği anlayışından yola çıkarak, hemşire yöneticilerimize uygulamalarında katkı sağlayacağını düşündüğümüz “COVID-19 PANDEMİSİNDE HEMŞİRELİK HİZMETLERİ YÖNETİM VE ORGANİZASYONU” başlığında bir rehber …